Jdi na obsah Jdi na menu
 


zákon o zdravotních službách

20. 4. 2012

od 1.4.2012 platí nový zákon o zdravotních službách zákon č.372 o zdravotních  službách a podmínkach jejich poskytování. §35

co musí rodič vědět. nezletilému pacientovi se poskytují zdravotní služby se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou,kdy se zdravotní služby poskytují bez souhlasu.

jedná li se o nezletilého pacienta  jehož záknnými zástupci jsou rodiče,vyžaduje se souhlas  obouch rodičů.

písemný souhlas  je současti zdravotnícke dokumentace vedené o nezletilém pacientovi

u nezletilého,který dovršil 15 let věku,lze mu zdravotní služby poskytovat bez zjišťování souhlasu záknného zástupce,pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádřil svůj souhlas,který může  podnítit následným informováním  o poskytnuých zdravotních službách.

to znamená, že od15 let a výše, může pacient se souhlasem rodičů být vyšetřen v ordinaci praktického lékaře se souhlasem zákonného zástupce, rodiče.

také, když je nezletilému méně než 15 let, může přijít v doprovodu jiné osoby,než je zákonný zástupce.

\\\\\\\\\\\\\\\Nezletilý může být ošetřene praktickým lékařem pro děti a dorost v přitmnosti jiné osoby, než je zákonný zástupce, pokud zákonný zástupce udělí souhlas písemný s takovým postupem.

udělí písemný souhlas babičce, sestře matky atd.s poskytovaním zdravotních služeb nezletilému.